CEC 230 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

PROF. DR. BUKET AKKOYUNLU

Perşembe 10.10 - 12.20, Merkez Kampüs - RB04

Dersin Amacı: 

 

Eğitim sosyolojisinin temel kavram ve kuramları ile araştırma konularını, incelemek; bu kavram, kuram ve konular ışığında eğitimin güncel sorunlarını tartışmak.

 

Dersin İçeriği: 

 

Eğitim ve toplum ile ilgili temel kavramlar ;  Dünya’da ve Türkiye’de eğitim sosyolojisinin gelişimi; Eğitim Sosyolojisinde kuramsal yaklaşımlar;  Türkiye’de eğitim istatistikleri; Amaçlar açısından eğitim ve toplum; Eğitim ve toplumsal kurumlar; Eğitim ve toplumsal değişme; Eğitim ve toplumsal hareketlilik; Toplumsal kurum olarak eğitim; Eğitim ve aile kurumu; Eğitim ve ekonomi kurumu; Eğitim ve din kurumu; Eğitim ve siyaset kurumu; Eğitim ve toplumsal değişme; Eğitimin bireysel işlevleri; Entelektüel gelişim ; Vatandaşlık eğitimi ; Mesleki hazırlık , Bireysel  gelişim; Toplumsal tabakalaşma sistemleri; kölelik; kast sistemi; katman sistemi; sınıf ve statü sistemi; demokrasi ve fırsat eşitliği ilkesi; eğitim ve toplumsal hareketlilik ile ilgili tartışmalar; eğitim ve fırsat eşitliği ilişkisi; eğitim ve okulun kültürel temelleri; kültürle ilgili temel kavram ve kuramlar; kültür kavramı; kültürle ilgili bazı sınıflamalar; kültürle ilgili bazı kuramlar; kültürün işlevleri; küreselleşme sürecinde eğitim ve kültür

DEĞERLENDİRME

Öğrenci performansları aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.

  • Derslere devam zorunludur.
  • Her derste imza alınacaktır.
  • Verilen okumalar derse gelmeden önce okunmalıdır.

 

Arasınav: % 20

Okumalar: % 30

Final:  % 50

                                                     Total  (100%)